Sat. Oct 24th, 2020

गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी गोरगरीबांच्या उपचारासाठी दिला सबंध वर्षाचा पगार.

गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी गोरगरीबांच्या उपचारासाठी दिला सबंध वर्षाचा पगार.

ठाणे लाईव्ह :- गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी अत्यंत स्त्युत्य असा निर्णय घेतला आहे. स्वत:सह चालक आणि स्वीय सहाय्यकांना शासनाकडून देण्यात येणारे वर्षभराचे वेतन त्यांनी गोरगरीबांच्या कल्याणसाठी शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याचे जाहीर केले आहे. सबंध देशामध्ये अशा पद्धतीने आपले वेतन सरकारी तिजोरीमध्ये जमा करणारे ते पहिलेच लोकप्रतिनिधी ठरले आहेत.

मी आज काही तरी ऐकले की महाराष्ट्राच्या आमदारांच्या वेतनामध्ये कपात केली जाणार आहे. मी माझ्या वतीने जाहीर करतो की, माझा वर्षभराचा पगार मला देऊ नये, तो सरकारी तिजोरीत जमा करुन गोरगरीबांच्या आणि महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी वापरावा, असे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे.

माझ्यासाठी सरकारकडून जे काही अर्थसाह्य होते; त्यामध्ये माझ्या चालकाचा पगार, माझ्या स्वीय सहाय्यकाचा पगार, माझा पगार मला कुठेही नको. हे सर्व सरकारी तिजोरीमध्ये जमा करावा, माझ्याकडून फुल न फुलाची पाकळी; छोटासा हातभार लागला तर खूप बरे होईल, असेही डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

398 Views
Shares 0