Wed. Mar 29th, 2023

गणपती सजावट स्पर्धा 2018

1 min read

ठाणे (राजन सावंत) :- गणपतीच्या विविध रूपातील देखण्या मूर्ती असतात. सिंहासनारूढ, कमळ, उंदरावर बसलेला गणपती तसेच विविध भावमुद्रांमध्ये गणेशाच्या मूर्ती...

1 min read

ठाणे (राजन सावंत) विनोदकुमार जाजू यांनी यावर्षी आत्महत्या हा विषय घेऊन जनजागृती केली आहे. वेगवगळ्या कारणांतुन होणारी आत्महत्या ही कशी...

1 min read

ठाणे (राजन सावंत) :- मानव म्हणजे निसर्गाचे एक अंगच आहे. निसर्गाला जखमी करून मानवाला कसे काय जगता येईल? निसर्गावर प्रेम...

1 min read

ठाणे (राजन सावंत) :- गणपती बाप्पा एकच असला तरी घरोघरी त्याचं रूप वेगवेगळं असतं, त्याच्या स्वागताचा थाट वेगळा असतो, त्याची...

1 min read

ठाणे :- ठाण्यातील बागुल कुटुंबीयाने आजची गणेशोत्सवाची आणि समाजाची परिस्थिती बघता गणपती बाप्पाला काय वाटत असेल आणि तो काय मागत...