Sat. Dec 4th, 2021

खड्ड्यांच्या भानगडीत आपले मागील 10 दिवसांच्या पेट्रोलच्या किंमती वर लक्ष आहे का ?

मागील 15 दिवसांमध्ये पेट्रोल 2 रुपये वाढले !!
खड्ड्यांच्या भानगडीत आपले मागील 10 दिवसांच्या पेट्रोलच्या किंमती वर लक्ष आहे का ?
पहा पेट्रोलच्या किंमती हळू हळू कसे रुद्र रूप धारण करत आहेत, ह्या आमच्या ठाणे लाईव्ह निर्मित आलेखामधून..

16171 Views
Shares 41